גלריה שיש חברון  + טבעי ב'
 
  עיצוב מצבות אומנות
בתקופה זו של עיצוב ויצור מתוחכם, מחפשים יצרני מצבות דגמי שיש מיוחדים ברחבי העולם.
יצור מצבות דורש בימינו חשיבה ויצירתיות, אומני שיש ואבן, סרקו מחצבות ברחבי תבל בכדי ליצור ייחודיות במשטחי שיש המיבאים לישראל
.

 
מצבהמשיש חברון 20 מצבות חברון+גרנית19 מצבה משיש טבעי18
מצבה משיש טבעי23 מצבה משיש חברון + אבן טבעי22 מצבה משיש טבעי21
מצבה משיש טבעי26 מצבה משיש טבעי25 מצבה משיש טבעי24
מצבה משיש טבעי29 מצבה משיש טבעי28 מצבה משיש טבעי27
מצבה משיש טבעי32 מצבה משיש טבעי31 מצבה משיש טבעי30
מצבה משיש טבעי35 מצבה משיש טבעי34 מצבה משיש חברון + אבן טבעי33
מצבה משיש טבעי38 מצבה משיש טבעי37 מצבה משיש טבעי36
מצבה משיש טבעי41 מצבה משיש טבעי40 מצבה משיש טבעי39
מצבה משיש טובעי + מסגרת ופלטה גרנית44 מצבה משיש טבעי43 מצבה  קפולה משיש טבעי42
מצבה משיש טבעי47 מצבה משיש טבעי46 מצבה משיש טבעי45
מצבה משיש טבעי50 מצבה משיש טבעי49 מצבה משיש טבעי48
מצבה משיש טבעי53 מצבה משיש טבעי52 מצבה משיש טבעי51
מצבה משיש טבעי56 מצבה משיש טבעי55 מצבה משיש טבעי54
מצבה משיש טבעי59 מצבה משיש טבעי58 מצבה משיש חברון + אבן טבעי57
מצבה משיש טבעי61 מצבה משיש טבעי60