גלריה - חברון + טבעי ג'
 
מצבה משיש טבעי64 מצבה משיש טבעי63 מצבה משיש חברון + גרנית אדום62
מצבה משיש טבעי67 מצבה משיש טבעי66 מצבה משיש טבעי65
מצבה משיש חברון70 מצבה משיש טבעי69 מצבה משיש חברון68
מצבה משיש טבעי73 מצבה משיש חברון  + גרנית 72 מצבה משיש טבעי71
מצבה משיש חברון76 מצבה משיש חברון75 מצבה משיש חברון74
מצבה משיש חברון + אבן בגלת79 מצבה משיש חברון78 מצבה משיש טבעי77
מצבה משיש טבעי82 מצבה משיש טבעי81 מצבה משיש טבעי80
מצבה משיש טבעי85 מצבה משיש טבעי84 מצבה משיש טבעי83
מצבה משיש טבעי88 מצבה משיש טבעי87 מצבה משיש טבעי86
מצבה משיש טבעי91 מצבה משיש חברון + גרנית90 מצבה משיש חברון + גרנית89
מצבה משיש חברון94 מצבה משיש חברון + גרנית93 מצבה משיש חברון + גרנית92
מצבה משיש חברון97 מצבה משיש חברון + גרנית בצורת קטפים96 מצבה משיש חברון95
מצבה משיש חברון00 מצבה משיש חברון99 מצבה משיש חברון98