קטלוג - מצבות - מיוחדים א'
אנו מייבאים משטחי שיש ומשטחי אבן ממקומות שונים בעולם: טורקיה, סין, איטליה, גוואטמלה ועוד...
 בדרך זו אנו מצליחים לגוון את תחום התמחותנו.
 
מצבה משיש טורקי +גרנית 3 מצבה משיש טבעי2 מצבה משיש גרנית1
מצבה משיש טורקי +גרנית6 מצבה קפולה משיש טורקי5 מצבה משיש טורקי +גרנית4
מצבה משיש גרנית בצורת עץ שבור9 מצבה משיש טבעי8 מצבה משיש גרנית אדום7
מצבה קפולה משיש טורקי + גרנית12 11 מצבה משיש גרנית + טורקי10
מצבה משיש טורקי + גרנית15 מצבה משיש טורקי + גרנית14 מצבה משיש טורקי + גרנית13
מצבה משיש טורקי + גרנית18 מצבה משיש טבעי17 מצבה משיש טבעי16
מצבה משיש טבעי21 מצבה משיש טורקי + גרנית20 מצבה משיש טבעי19
מצבה משיש טורקי + עמוד גרנית24 מצבה משיש טורקי + אבן בצורת חילזון23 מצבה משיש חברון22
מצבה משיש טורקי27 מצבה משיש חברון26 מצבה משיש טורקי25
מצבה משיש חברון30 מצבה משיש חברון + גרנית אדום29 מצבה משיש טורקי מסגות אבן28
מצבה משיש טורקי + גרנית33 מצבה משיש גרנית שחור בצורת גל32 מצבה משיש טורקי + גרנית בצורת נר31